Persatuan Sejarah Malaysia

Persatuan Sejarah Malaysia

Anugerah

PENGANUGERAHAN FELO

Anugerahan Felo

PSM boleh menganugerahkan gelaran “Fellow PSM” kepada seseorang sebagai tanda penghargaan, penghormatan dan kenangan kerana peranan, jasa serta sumbangan besar beliau kepada masyarakat dan negara dalam salah satu lapangan atau lebih daripada yang berikut:

  • Kerana memaju dan mengembangkan sejarah tanah air, sejarah negeri atau sejarah tempatan melalui pengkajian, penyelidikan atau penemuan baru.
  • Kerana kegiatan dalam gerakan untuk menarik, memupuk serta mengembangkan minat masyarakat terhadap sejarah tanah air, sejarah negeri atau sejarah tempatan.
  • Kerana usaha mengumpul dan memulihara peninggalan dan bahan sejarah tanah air, negeri atau tempatan dengan memberi sumbangan besar kepada warisan sejarah Malaysia.
  • Kerana membantu mendorong gerakan sejarah atau pengkajian mengenai sejarah dalam negara melalui galakan, usaha, pengaruh dan sebagainya.


Penganugerahan gelaran “Fellow PSM” akan dibuat atas perakuan Jawatankuasa Eksekutif PSM dan persetujuan Majlis PSM. Anugerah gelaran “Fellow PSM dalam satu-satu tahun tidak boleh melebihi tiga orang. Jumlah pemegang gelaran “Fellow PSM” hendaklah tidak melebihi lima puluh orang yang masih hidup. Seseorang yang bergelar “Fellow PSM” boleh menggunakan nama singkat “FPSM” pada namanya.

Seseorang yang bergelar “Fellow PSM” tidak berhak mengundi, memegang apa-apa jawatan kecuali beliau sendiri menjadi Ahli Biasa atau Ahli Seumur Hidup.

Penerima Anugerah Felo

Tun Hamdan Sheikh Tahir
1989

Tan Sri Omar Mohd Hashim
2007

Tan Sri Sheikh Hussein Sheikh Mohamad
2008

Tan Sri Zainal Abidin Abdul Wahid
2008

Tan Sri Dol Ramli
2008

Prof Emeritus Dato’ Dr. Mohd Taib Osman
2009

Datuk Nik Mohamed Nik Mohd Salleh
2009

Datuk Dr. Abdullah Zakaria Ghazali
2010

Dato’ Jumaat Dato Mohd Noor
2010

Prof Emeritus Dato’ Dr Nik Hassan Shuhaimi Nik abdul Rahman
2011

Hj. Abdul Rahman Mohd Ali
2011

Dato’ Wan Shamsudin Mohd Yusoff
2011

Tan Sri Dr Asiah Abu Samah
2012

Prof Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim
2012

Datuk Zakiah Hanum Abdul Majid
2012

Mohd Nor Long
2013

Datuk Abdul Rashid Ngah
2013

Datuk Dr Othman Mohd Yatim
2013

Haji Md Isa Bin Zakaria
2016

Dato’ Shahrum Yub
2016

Datuk Ramlah Binti Adam
2018

Dato’ Kum Boo
2018

Ramlah Binti Muhamad
2018

Dato’ Sri Wan Abdul Wahid Haji Wan Hassan
2019

Lt Jen (B) Dato’ Abdullah Samsudin
2019

Encik Jazamuddin Baharudin
2019

Dr Muhd Yusof Ibrahim
2020

Haji Kamdi Kamil
2020

Prof Madya Dr. Mohd Samsudin
2020

Dato’ Haji Sudin Kamari
2021

Dr Dasrilsyah Syahrial
2021

Dr Wan Ali Wan Mamat
2021

Dato’ Dr Nadzan Haron
2022

Encik Mohd Azmi Mohd Yusof
2022

Scroll to Top