Persatuan Sejarah Malaysia

Persatuan Sejarah Malaysia

Pertandingan Sejarah

Sayembara Menulis Novel Sejarah Untuk Remaja

LATAR BELAKANG
Sayembara ini bertujuan untuk menggalakkan para penulis daripada pelbagai kaum untuk bergiat dalam penulisan kreatif berbahasa Melayu sebagai memenuhi keperluan bahan bacaan yang bermutu untuk generasi muda.

OBJEKTIF

  1. Memperoleh novel sejarah Malaysia.
  2. Mempertajam kemahiran dan kreativiti dalam penghasilan novel sejarah.
  3. Menimbulkan minat pengkarya tempatan untuk menulis dan menerbitkan karya mereka dengan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).
  4. Menambahkan khazanah terbitan DBP dan Persatuan Sejarah Malaysia (PSM) dalam bentuk novel sejarah untuk pembaca remaja.


HADIAH
Pertama – RM8000.00
Kedua – RM6000.00
Ketiga – RM4000.00
Sagu hati – RM2000.00 x 5 orang (RM10,000.00)

Scroll to Top