Persatuan Sejarah Malaysia

Persatuan Sejarah Malaysia

Pengenalan

Misi

  • Menarik minat rakyat terhadap kesedaran pentingnya sejarah sebagai cermin, panduan dan iktibar untuk membina masa depan negara dan bangsa.

  • Memupuk, merangsang, dan mengiatkan minat terhadap kecintaan kepada sejarah sebagai persada warisan bangsa.

  • Meyemarakkan ilmu sejarah sebagai teras tamadun bangsa.

  • Mengesan, mendokumentasi , menyimpan, memulihara artifak dan bukti sejarah untuk tatapan dan penghayatan generasi muda akan datang.

  • Memasyarakatkan sejarah bangsa melalui penulisan dan penyebaran sumber ilmu sejarah.

Scroll to Top