Persatuan Sejarah Malaysia

Persatuan Sejarah Malaysia

Pengenalan

OBJEKTIF

 • Memupuk Minat

  Untuk menimbulkan minat yang luas dan berkekalan terhadap sejarah, kebudayaan dan adat resam penduduk Malaysia khususnya dan negara-negara yang berkaitan.

 • Pemuliharaan

  Untuk menggalakkan pemuliharaan artifaks, monumen dan kawasan yang mempunyai kepentingan sejarah dan kebudayaan.

 • Penyelidikan & Penyimpanan

  Untuk membantu dalam penyelidikan, perakaman dan penyimpanan rekod dan dokumen sejarah, bahasa, sastera dan budaya.

 • Penerbitan

  Untuk menerbitkan jurnal dan penerbitan lain yang berunsurkan sejarah atau yang berkaitan dengannya.

Scroll to Top