Persatuan Sejarah Malaysia

Persatuan Sejarah Malaysia

WISMA SEJARAH

Sewaan Dewan & Bilik Seminar

Dewan Tun Hamdan Sheikh Tahir

Kadar Sewaan

 1. ½ Hari – RM3,200.00
 2. 1 Hari – RM3,800.00
 3. Deposit Tempahan 50% – RM1,600.00 / RM 1,900.00
 4. Deposit Sekuriti – RM300.00

Kadar ini termasuk kegunaan:

 • Rostrum (1 Unit)
 • Sistem Pembesar Suara (PA)
 • 300 Kerusi & 30 Meja – bankuasi atau seminar
 • Kemudahan rangkaian internet                     

Kapasisti dewan:

 • 450 orang untuk seminar (susunan teater)
 • 300 orang untuk bankuet (susunan berhidang atau dome)
 • 250 orang untuk bankuet (susunan majlis buffet)
 • 150 orang untuk peperiksaan

Dewan Aminuddin Baki

Kadar Sewaan

 1. ½ Hari – RM2,500.00
 2. 1 Hari – RM3,000.00
 3. Deposit Tempahan 50% – RM1,250.00 / RM1,500.00
 4. Deposit Sekuriti – RM300.00

Kadar ini termasuk kegunaan:

 • Rostrum (1 Unit)
 • Sistem Pembesar Suara (PA)
 • 200 Kerusi & 20 Meja – bankuet atau seminar
 • Kemudahan rangkaian internet                     

Kapasisti dewan:

 • 250 orang untuk seminar (susunan teater)
 • 200 orang untuk bankuet (susunan berhidang atau dome)
 • 150 orang untuk bankuet (susunan majlis buffet)
 • 100 orang untuk peperiksaan  

Bilik Seminar Abdul Hadi Hassan & Bilik Seminar Buyong Adil

Kadar Sewaan

 1. ½ Hari – RM1,500.00
 2. 1 Hari – RM1,700.00
 3. Deposit Tempahan 50% – RM750.00 / RM850.00
 4. Deposit Sekuriti – RM300.00

Kadar ini termasuk kegunaan:

 • Rostrum (1 Unit)
 • Sistem Pembesar Suara (PA)
 • 100 Kerusi & 10 Meja bankuet atau 15 meja seminar
 • Kemudahan rangkaian internet                     

Kapasisti dewan:

 • 100 orang untuk seminar (susunan teater)
 • 70 orang untuk bankuet (susunan berhidang atau dome)

Bilik Seminar 1 dan 2 (Dewan Aminuddin Baki)

Kadar Sewaan

 1. ½ Hari – RM1,800.00
 2. 1 Hari – RM2,100.00
 3. Deposit Tempahan 50% – RM900.00 / RM1,050.00
 4. Deposit Sekuriti – RM300.00

Kadar ini termasuk kegunaan:

 • Rostrum (1 Unit)
 • Sistem Pembesar Suara (PA)
 • 100 Kerusi & 10 Meja bankuet atau 15 meja seminar
 • Kemudahan rangkaian internet                     

Kapasisti dewan:

 • 150 orang untuk seminar (susunan teater)
 • 100 orang untuk bankuet (susunan berhidang/dome/buffet)
 • 50 orang untuk peperiksaan

Wakaf Kayu Nik Mohamed Salleh

Kadar Sewaan

 1. ½ Hari – RM800.00
 2. 1 Hari – RM900.00
 3. Deposit Tempahan 50% – RM400.00 / RM450.00

Peralatan Tambahan

Peralatan tambahan yang boleh disewakan
Projektor Mudah Alih – RM350.00
Projektor Layar Pentas – RM500.00
Kerusi Sofa Pentas – RM45.00/unit
Tambahan Kerusi – RM1.00/unit
Tambahan meja – RM5.00/unit

Syarat dan Peraturan Sewaan Dewan, Bilik Seminar & Kemudahan

 1. Bayaran Deposit Tempahan sebanyak 50% dari harga sewaan dewan dan bilik seminar serta Deposit Sekuriti sebanyak RM300.00 hendaklah dibayar semasa membuat tempahan.
 2. Bayaran penuh/baki mesti dibayar selewat-lewatnya 1 (satu) bulan sebelum tarikh sewaan.
 3. Deposit Sekuriti tidak akan dikembalikan jika terdapat kerosakan premis, kemudahan, atau kelengkapan yang disebabkan oleh penyewa.
 4. Bayaran DepositTempahan dan Deposit Sekuriti tidak akan dikembalikan jika pembatalan sewaan dimaklumkan kurang daripada tiga bulan (3) dari tarikh sewaan.
 5. Pembayaran penuh tidak akan dikembalikan jika pembatalan dibuat dalam tempoh kurang tiga (3) bulan dari tarikh sewaan.
 6. Tempahan secara dalam talian hanya sah untuk tempoh 2 hari bekerja sahaja, sekiranya pembayaran deposit tidak dibuat dalam tempoh tersebut tempahan akan terbatal dengan sendirinya.
 7. Pembayaran boleh dibuat secara tunai atau melalui cek atas nama PERSATUAN SEJARAH MALAYSIA atau ke dalam akaun Persatuan Sejarah Malaysia di Maybank Jalan Raja Muda, Kuala Lumpur, nombor akaun 564098804429.
 8. Tempahan hanya disahkan apabila bayaran pendahuluan dijelaskan sepenuhnya.
 9. Penyewa tidak dibenarkan menyewakan premis sewaan kepada pihak ketiga.
 10. Semua kelengkapan dan kemudahan yang terdapat di premis sewaan tidak dibenarkan dibawa keluar daripada premis sewaan.
 11. Penyewa dilarang daripada mengadakan aktiviti yang berkaitan dengan perjudian, jenayah, atau yang melibatkan minuman dan makanan yang diharamkan oleh agama Islam, serta aktiviti yang dilarang oleh kerajaan dan bertentangan dengan undang-undang negara.
 12. Memasak sebarang jenis hidangan adalah dilarang di kawasan bangunan Wisma Sejarah kecuali memanaskan air di pantri dewan sahaja.
 13. Tetamu yang menghadiri majlis di Wisma Sejarah haruslah mematuhi etika berpakaian yang sesuai dan sopan selaras dengan imej bangunan ini yang berasaskan sejarah dan warisan mesti dihormati oleh setiap tetamunya
 14. Bangunan Wisma Sejarah adalaah Zon Larangan Merokok.
 15. Penyewa adalah sama sekali dilarang mengadakan sebarang perhimpunan, demonstrasi dan perarakan yang menyalahi peraturan dan menggugat ketenteraman awam di kawasan bangunan Wisma Sejarah.
 16. Penggantungan sebarang kain rentang di dalam kawasan bangunan Wisma Sejarah hendaklah mendapat kebenaran pihak pengurusan bangunan terlebih dahulu.
 17. Persatuan Sejarah Malaysia (PSM) berhak meminda sebarang syarat yang difikirkan perlu tanpa memberi makluman awal kepada penyewa sebelum persetujuan ditandatangani.
 18. Deposit sekuriti sebanyak RM300.00 akan dikenakan kepada penyewa dimana sekiranya kegalalan pihak penyewa mematuhi segala peraturan yang ditetapkan, pihak Pengurusan Wisma Sejarah berhak memotong sebahagian atau keseluruhan bayaran tersebut mengikut kadar yang berpatutan.
Scroll to Top